HEALTH

article-1

ژن های رفتاری(قسمت۲):

اگر در خانه ی کسی فراوانی باشد یعنی مواد غذایی زیاد با تنوع داشته باشد٬طرز استفاده ی فرد از این فراوانی به عوامل ارثی بستگی دارد که در لاغر ها خیلی کم تر از چاق هاست. یک لاغر و یک چاق را تصور کنید که در مقابل فیلمی نشسته اند و جلوی آن ها پر از آجیل و شیرینی است. فرد لاغر بیشتر به تماشای فیلم می شیند و فرد چاق به خوردن می پردازد....

article-1

ژن های رفتاری(قسمت ۱):

هروقت بوی غذای خوبی به مشام افراد چاق برسد٬طبق عوامل ارثی مغز او تحریک شده و حتی اگر سیر باشد به سوی غذا می رود. اگر دو فرد چاق و لاغر را در نظر بگیریم که هردوی آن ها در ۱ ساعت پیش غذا خورده باشند و غذای دیگری تهیه شود که فقط بوی آن به مشام این دو برشد٬فرد چاق به دنبال بو می رود ولی فرد لاغر عکس العملی نشان نمی دهد....

article-1

مواد متاثر از رژیم کاهش وزن(میوه ها):

وجود ماده ی کربوهیدرات در میوه ها٬آن هارا جزء غذا هایکالری دار و چاق کننده قرار می دهد. اما متاسفانه خیلی از کسانی که رژیم می گیرند این موضوع را درک نمی کنند.یا به عبارتی بعضی ها فکر می کنند میوه هیچ کالری ندارد.شاید شما هم شنیده باشید که بعضی ها به هندوانه آب می گویند و خیلی ها پرتقال را ویتامین تصور می کنند.....

article-1

چاقی و قلب:

توان کار قلب در افراد چاق کم تر است.بعضی از خانم ها و آقایان که پا در سن می گذارند٬حتی کار های آسان برایشان مشکل می شود.اگر ساق پای این افراد را فشار دهید متوجه می شوید که بدن آن ها متورم می گردد و خونی که توسط قلب فرستاده می شود توانایی برگشت ندارد.و این حالت باعث تجمع مایعات در بافت های بدن٬مخصوصا در پا٬ریه٬و شکم می شود....

article-1

رژیم های غذایی تک واحدی ٬صحیح یاغلط؟ رژیم های پروتئین خاص چه ضرر هایی دارند؟

در این رژیم ها فردی که رژیم گرفته است از خوردن بهترین خوراکی ها محروم می کند و باعث کاهش وزن کاذب می شود یعنی منجر به از بین رفتن آب بدن می شود نه چربی. در ضربان قلب اختلال ایجاد می کند٬اوره ی خون را افزیش داده و سبب ایجاد نقرس می شود. سردرد به وجود می آورد و باعث یبوست مزاج می شود.....