قوانین و مقررات

با تقدیر و تشکر از حسن انتخاب شما و حضور در مجموعه ورزشی رویال اقدسیه علاوه بر استدعای همکاری با بخش پذیرش و حفظ نظم مجموعه به منظور بهره برداری بهتر از امکانات موجود توجه اعضای محترم را به مقررات ذیل معطوف می دارد :

1) لطفا در انتخاب رشته ورزشی مورد علاقه خود دقت فرمایید زیرا تغییر کلاس ثبت نام شده و استرداد وجه پرداختی امکان پذیر نمی باشد.

2) جلسه ای که ورزشکار در کلاس حضور نیابد ذخیره نمی گردد و جزء جلسات استفاده شده محسوب می گردد.

3) تاریخ استفاده از جلسات ظرف مدت یک ماه می باشد.

4) هر یک از اعضاء فقط در کلاس ثبت نام شده می توانند شرکت نمایند.

5) استفاده از کفش و لباس ورزشی تمیز و حوله شخصی الزامیست.

6) استفاده از تلفن همراه ممنوع می باشد.

7) جهت ایجاد نظم بیشتر همکاری با پارکبان الزامیست.

8) رعایت حجاب و شئونات اسلامی الزامی است.

9) مجموعه هیچ گونه مسئولیتی در قبال مفقود شدن اموال شما ندارد.

10) لطفا 24 ساعت پس از ثبت نام اینترنتی با ارائه کارت ملی به پذیرش مجموعه مراجعه نمایید.