HEALTH

article-1

نکته هایی درباره ورزش TRX

اگر می خواهید بدنی شبیه سربازان داشته باشید تا بدن مدل ها، TRX (Total-Body Resistance Exercise ) می تواند ورزش مناسبی برای شما باشد. TRX با تغییر جهت وزن بدن شما به بدن شما فرم می دهد. TRX ورزشی گروهی است و به شیوه های گوناگونی انجام می شود. در اینجا به چند نکته برای بهتر انجام دادن تمرینات اشاره می کنیم:

article-1

تغذیه های مناسب قبل و بعد ورزش چیست ؟

اغلب مردم هنگامی که تصمیم به کم کردن وزن می گیرند تنها راه پیش روی خود را غذا نخوردن در زمان کم می بینند، به هر حال این سوء تغذیه منجر به مشکلاتی برای بدن آنها خواهد شد.

article-1

هر 2 هفته تمرینات خود را عوض کنید !

اگر انگیزه خود را از دست داده اید تمرینات خود را هر 14 روز تعویض کنید. یک مطالعه در دانشگاه فلوریدا نشان می دهد افرادی که تمرینات خود را 2 بار در ماه تغییر داده اند نسبت به کسانی که رژیم غذایی خود را تغییر داده اند به اهداف ورزشی خود بهتر دست یافته اند.