HEALTH

article-1

عدم تحرک و ورزش ناکافی: (Exercising and osteoporosis)

یکی از دلابل این موضوع را می توان این گونه شرح داد که بافت استخوانی ٬همانند بافت های دیگر بدن در صورت فعالیت کردن قطور تر و محکم تر می شوند و در صورت عدم استفاده تحلیل می رود و کم کم ضعیف و ضعیف تر می شوند و برای از دست دادن تراکم استخوان آماده تر می شود.

article-1

چرا مشاوره تغذیه؟

بعضی از ما ها عقیده داریم که مشاوره ی تغذیه خیلی مهم نیست و فقط با ورزش و حذف وعده های غذایی می توان وزن کم کرد. سالانه ۵۰۰۰ نفر در اثر استفاده از مواد غذایی ناسالم جان خود را از دست می دهند...

article-1

آر پی ام چه ورزشی است؟

در کلاس آر پی ام مربی شما با پخش آهنگ های متنوع شمارا تشویق به پدال زدن در موقعیت های مختلف می کند شما می توانید قدرت پدال خود را عوض کنید که وزن شما طی زمان کاهش یابد و عضله سازی کنید....

article-1

بادی جم

ما شمارا درک می کنیم ولی بهتر است بدانید شما قرار است ورزشی را انتخاب کنید که دشمن چربی های بدتان است٬ پس هیچ وقت پشیمان نخواهید شد.

article-1

بادی بالانس چکار می کند؟

بادی بالانس یک ورزش ایده آل است که از ترکیب حرکات یوگا و پیلاتس به وجود آمده است که به شما کمک می کند بدن و ذهن خود را آزاد کنید و بهتر فکرکنید. در طی کلاس بادی بالانس یک آهنگ فوق العاده پخش خواهد شد و شما ....