TRX

تی ار ایکس

یک ورزش نوین بر پایه استفاده از جاذبه زمین و بدن ورزشکاران بنا گردیده است به صورتی که بدن باید با زاویه اریب به زمین قرار گیرد و هر اندازه ورزشکار در این رشته پیشرفته تر باشد زاویه بدن او نسبت به زمین کمتر میشود.

نوع ورزش: کاردیو، قدرتی و استقامتی

سن: 18 تا 50 سال

مدت تمرین: 50 دقیقه

کالری مصرفی: تا 600 کیلوکالری

مزایا: چربی سوزی، کنترل و یا کاهش وزن، به دست آوردن اندامی صاف و کشیده، پیدا کردن عضلاتی محکم و تفکیک شده


شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه

ثبت نام کنید

تی ار ایکس | |

ثبت نام کنید

تی ار ایکس | |