رژیم پروتئین٬صحیح یا غلط؟


رژیم پروتئین توسط آقای دکتر اتکنز ارائه شد.

او اولین دانشمندی بود که علت چاقی را کربوهیدرات دانست و رژیمی با پروتئین بالا را پیشنهاد داد.او در آمریکا مجری این برنامه شد و با ارائه لیست های غذایی٬که ۹۸٪ از پروتئین و فقط ۲٪کربوهیدرات توانست پیروان زیادی را پیدا کند که به سه دلیل بود:

۱-کاهش وزن سریع

۲-احساس سیری

۳-آزادی کامل برای خوردن انواع گوشت ها.

ولی کم کم دانشمندانی اشتباهات او را برملا کردند که علت آن موارد زیر بود:

افزایش کلسترول بد٬بد بویی دهان٬یبوست مزمن٬ضعف عمومی٬کاهش تمرکز ذهنی٬پوکی استخوان٬نقرس٬مشکلات قلبی٬کمبود ویتامین ها و در نهایت برجا گذاشتن آثار منفی بر جنین در دوره بارداری می شد.