راه صحیح و پایدار کاهش وزن:


باید بگوییم که تنها راه صحیح و پایدار برای کاهش وزن و نگه داشتن وزن جدید این است که افرادی که دارای اضافه وزن بوده٬بدانند که روش تغذیه گذشتگان اشتباه بوده.

باید از دارو ها٬عمل ها٬وسایل ارتعاش٬گوشواره٬کمربند و... دوری کنند و در فکر ایجاد راه حل و روشی مناسب در تغذیه باشند.

باید در رفتار های خوراکی تجدید نظر کرد.

باید طوری باشیم و بگذاریم همان سفره ها که فرد را چاق کردند٬اورا لاغر کنند.

باید دانست که لاغر شدن به معنای گرسنگی کشیدن نیست٬بلکه به معنای تنظیم غذا هاست.

و بدانید نابرده رنج گنج میسر نمی شود.
tina mhdz