نان های رژیمی:

نان های رژیمی:هر ۱۰۰ گرم گندم و هر ۱۰۰ گرم جو دارای ۳۶۰ کالری می باشند.پس نتیجه این است که از نظر مقدار کالری هیچ فرقی بین نان گندم و نان جو وجود ندارد.اغلب افراد به دلیل مزه ی نامطبوع جو٬نمی توانند مقدار زیادی از آن را مصرف کنند به همین دلیل از نان گندم استفاده می کنند.

در نان های رژیمی مقداری سبوس به نان اضافه می کنند که کالری نان کم شود زیرا کالری خود سبوس صفر است.

بعضی از نانوایی ها ۱۰ درصد سبوس و بعضی دیگر بیشتر اضافه می کنند ولی معمولا بیشتر از ۵۰ درصد استفاده نمی کنند زیرا خمیر ها نمی توانند خود را نگه دارند.

خوب است بدانید که کالری نان خشک از نان تازه بیشتر است زیرا نان خشک آب موجود را از دست داده و کالری آن بیشتر می شود.

شما می توانید در وعده ی صبحانه ی خود از مربای هویج  استفاده کنید زیرا مربای هویج رژیمی از قند طبی تهیه شده  و دارای کالری کم است.ولی مصرف این گروه از غذا های رژیمی با در نظر گرفتن کالری آن ها٬آزاد نیست و باید به مقدار توصیه شده استفاده گردد.