عدم تحرک و ورزش ناکافی: (Exercising and osteoporosis)

نا به حال بار ها توصیه به ورزش را شنیده اید.پزشکان٬مقالات روزنامه ها و رسانه های جمعی همه صحبت  از ورزش کردن و فواید آن می کنند.

آیا تا اکنون به صورت منظم برنامه ای برای ورزش خود داشته اید؟

آیا توصیه ها را جدی گرفته اید؟

گاهاً آنقدر فایده برای ورزش کردن ذکر می شود که تصور می کنیم همه ی آن ها غلو است. ولی این طور نیست٬باید بدانید که ورزش معجزه می کند.

احتمال بروز بیماری پوکی استخوان در افرادی که تحرک کافی ندارند٬ مثلا کارمند ادارات٬ بازنشسته ها٬ خانه داران و... بیش تر است.

این مطلب به این منظور نیست که مثلا تمام کارمندان مبتلا به پوکی استخوان می شوند٬ بلکه منظور این است که افراد کم تحرک حتما باید ورزش منظم داشته باشند و اگر نه در صورت داشتن

 ریسک فاکتور(risk factor)های دیگر٬احتمان مبتلا شدن به پوکی استخوان برای آن ها بسیار بالاست.

یکی از دلابل این موضوع را می توان این گونه شرح داد که بافت استخوانی ٬همانند بافت های دیگر بدن در صورت فعالیت کردن قطور تر و محکم تر می شوند و در صورت عدم استفاده تحلیل می رود و کم کم ضعیف و ضعیف تر  می شوند و برای از دست دادن تراکم استخوان آماده تر می شود.

 

عکسی که در زیر می بینید٬ پوکی استخوان مرد ها را نشان می دهد.

تینا محمدزاده