دستانی قدرتمند و عضلانی داشته باشید !

هنگامیکه تصمیم می گیرید تمرین های بدنسازی انجام دهید مسلما حرکات سینه، شانه، پشت، پاها و دستان را انجام می دهید. اما دستان شما جزو اعضایی هستند که ناخواسته تمایل بیشتری دارید که عضلانی باشند. امروز چند حرکت برای تقویت بازوها و ساعد شما معرفی می کنیم.

1. راه رفتن کشاورز

تعداد ست: 3 ست 

هر ست حدودا 4 متر

استراحت : 120 ثانیه 

Image title

2. حرکت چکشی

تعداد ست: 3 ست 

هر ست 8 مرتبه

استراحت : 60ثانیه 

Image title

3. حرکت داخل ساعد

تعداد ست: 3 ست 

هر ست15 مرتبه

استراحت : 90 ثانیه 

Image title

4. حرکت بیرون ساعد

تعداد ست: 3 ست 

هر ست 15 مرتبه

استراحت : 90ثانیه 
Image title

منبع: mensfitness.com

مترجم: شبیر پارکی