نکته هایی درباره ورزش TRX

اگر می خواهید بدنی شبیه سربازان داشته باشید تا بدن مدل ها، TRX (Total-Body Resistance Exercise ) می تواند ورزش مناسبی برای شما باشد. TRX با تغییر جهت وزن بدن شما به بدن شما فرم می دهد. TRX ورزشی گروهی است و به شیوه های گوناگونی انجام می شود. در اینجا به چند نکته برای بهتر انجام دادن تمرینات اشاره می کنیم:

1. TRX را تست کنید !

قبل از اینکه از TRX استفاده کنید مطمئن شوید که به شیوه مناسبی بندها متصل شده اند و می توانند وزن بدن شما را تحمل کنند. شاید جمله مسخره ای به نظر بیاید اما این کار از شما زمانی نخواهد گرفت و از اینکه سال ها به صورت یک ویدیو خنده دار در Youtube قرار بگیرید جلوگیری می کند !

2.بند های زرد رنگ

همیشه قبل از تمرین مطمئن شوید که طناب های زردرنگ از لحاظ اندازه به یک اندازه و تنظیم باشند. این کار از آسیب رسیدن به اندام هایتان جلوگیری می کند.

3. برای افزایش سختی، شیب را افزایش دهید

تنها با تغییر دادن مکان پاها می توانید تمرین را کلا عوض کنید. این نکته مناسبی برای تازه کاران است زیرا نزدیک نگه داشتن پاها به بدن برای تازه کاران تمرین را آسان تر می سازد.

4.ساده و زیرکانه تمرین کنید

بهترین بخش TRX این است که هرگونه حرکت مقاومتی در آن می تواند به صورت یک تمرین باشد. شنا رفتن و نشست و برخاست می تواند تمرینات خوبی برای آغاز تمرینات شما باشد.


منبع: mensfitness.com

مترجم: شبیر پارکی