چرا باید به نوشیدن آب در هنگام انجام تمرینات ورزشی توجه کرد ؟

برای انجام تمرینات آب از ملزومات اساسی است. آب دمای بدن شما را منظم نگه می دارد، مفاصل شما را نرم می کند و مواد غذایی را در بدن شما به حرکت در می آورد. 

نگه داشتن آب بدن در هنگام تمرین به این خاطر که از طریق عرق آب از دست می دهید اهمیت دارد. هر چقدر بیشتر و سنگین تر تمرین می کنید می بایستی آب بیشتری مصرف کنید.

هنگامی که آب کافی را به بدن خود نمی رسانید قلب در به حرکت در آوردن خون دچار مشکل می شود، کاهش سطح خون و پلاسما می تواند باعث خستگی مفرط، سرگیجه، شوک گرمایی و خستگی ناشی از گرما شود.

علاوه بر آب، عرق کردن موجب از دست دادن الکترولیت هایی مانند کلرید، پتاسیم و سدیم می شود. این الکترولیت ها موجب حرکت بار الکتریکی در بدن شما می شوند و این بار الکتریکی باعث ارتباط بین سلول های شما می گردد که بتوانید مزه ها را حس کنید، بو کنید و بشنوید و لمس کنید.

با مصرف میوه هایی مانند موز سطح پتاسیم بدن خود را نرمال نگه دارید تا از گرفتگی عضلات و مشکلات عصبی عضلات جلوگیری کنید.


منبع: insidetracker.com

مترجم: شبیر پارکی