استقامت و حالت ايستايى مناسب براى بدن شما:

آيا تا به حال كسى شما جملاتى مانند: (درست بشين!،صاف راه برو!،قوز نكن!) گفته است؟

با ورزش يوگا نه تنها شما هميشه صاف حركت مى كنيد،بلكه باعث مى شود در هر حالتى كه باشيد به استخوان هاى شما آسيب نرسد.

بعضى از ما ها در طول روز حالت درست ايستادنو نشستن خود را فراموش مى كنيم كه درد هايى مانند گردن درد،زانو درد،درد هاى عضله و.... رابراى ما به همراه دارد،يوگا بعد از مدتى حالت شمارا به استاندارد بدنى تبديل مى كند.توصيه ما اين است كه قبل از رفتن به ورزش يوگا،يك عكس از بدن خود بگيريد و بعد از مدتى كه يوگا را مداوم تمرين كرديد،خود را با عكس قبلى مقايسه كنيد.كاملا متوجه مى شويد يوگا كارساز بوده و يا حتى از خانواده خود مى توانيد سوال كنيد كه چه تغييراتى در شما حس كرده اند.

ادامه دارد... .


ترجمه:تينا محمدزاده