آیا آیکیدو برای دفاع شخصی ورزشی مناسب است؟

آیکیدو یک ورزش رزمی بسیار موثر برای دفاع شخصی است نه به این خاطر که به ما آموزش می‌دهد که چگونه در برابر حملات گوناگون از خود دفاع کنیم بلکه ذهن و توان بدنی ما را نیز پرورش می‌دهد. وضعیت جسمانی بهتر و تنفس به ما اجازه می‌دهد تا بدنی بهتر داشته باشیم، توان ذهنی بهتر بر حرکات ما در دنیای خود و جلب توجه دیگران اثر می‌گذارد. توانایی ایجاد یک مرکز ثقل و آرامش ذهنی در حل مشکلات و رفع استرس‌ها در باشگاه، خیابان، مدرسه، در یک جلسه کاری و در خانه به کمک ما می‌آیند. اکثر هنر‌های رزمی می‌توانند وضعیت فیزیکی مانند تعادل، زمان‌بندی و عکس العمل ما را بهبود بخشند. یکی از علل تمرین مستمر در این ورزش‌ها تغییر حالت واکنش‌ها از حالت آگاه به واکنش‌های خودکار است. آیکیدو همچنین به ما در پرورش روح، احساس سلامتی، آگاهی از محیط اطراف و حس کردن جهان اطراف به ما کمک می‌کند. رویکرد چند‌وجهی به تمرینات آیکیدو ما را انسان‌هایی بهتر و قوی‌تر می‌سازد، انسان‌هایی که بهتر می‌توانند در شرایط منفی حملات را خنثی سازند.

منبع: aaa-aikido.com

مترجم: شبیر پارکی