BODY PUMP

بادی پامپ

بادی پامپ برای کسانی می باشد که به دنبال لاغر کردن سریع و ثابت ماندن وزنشان هستند.

بادی پامپ به شما قدرت این را می دهد که بتوانید روی کل بدن خود کار کنید و تا ۵۴۰ کالری بسوزانید.

مربی به شما حرکت ها و تکنیک های مورد نیاز را می آموزد ٬ و با این تکنیک ها به شما کمک می کند در مدتی کوتاه به هدف خود برسید.

طول این ورزش ۳۰ دقیقه تا ۵۵ دقیقه می باشد


یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه

ثبت نام کنید

بادی پامپ | |
  • 1,800,000 ریال
  • 2,300,000 ریال
  • 2,800,000 ریال

ثبت نام کنید

بادی پامپ | |
  • 2,050,000 ریال
  • 2,650,000 ریال
  • 3,250,000 ریال