CX WORX

سی ایکس ورکس

ورزش مکمل در کنار تمامی ورزشها ، 30 دقیقه تمرکز کامل بر روی قسمت میانی بدن (شکم و پهلو) همراه با کشهای مخصوص و وزنه یا وزن بدن


شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه

ثبت نام کنید

سی ایکس ورکس | |
  • 1,350,000 ریال
  • 1,130,000 ریال
  • 780,000 ریال
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه

ثبت نام کنید

سی ایکس ورکس | |
  • 1,550,000 ریال